design & system © 2007 F-E
změna obrázku
změna pozadí


tři tuny     


     intelektuálův smutek


1) o kapele


2) novinky


3) k poslechu


4) obrázky


5) oživlé obrázky


6) koncerty


7) texty


8) spřízněnci


9) návštěvní kniha
...a zlatý
Bílý písek
Co se stalo s Ivanem Vaňousem? (aneb Smutný konec Zuzany Trymlové)
Hostinec U Žáků
Imunní
Intelektuálův smutek
Kámen
Kojot
Konec strašidelníkův
Krteček
Nádech
Nadměrný náklad
Noční soutěž v pojídání švestkových knedlíků
O Honzovi
O Kázetovi
O ní
Oslava kulatých narozenin
Osobní kry/ise
Topýr
Válcovaná poetika
Vzlet
Zšeřelý supermarket
NOčNí SOUTěž V POJíDáNí šVESTKOVýCH KNEDLíKů
(autor textu: Dza Krčma)

Mamo, tato, babřu sa teď v ídle
Vystřebál sem fištróna dva kýble,
vystřebál sem fištróna dva kýble

Mamo, tato, su já trúba,
fištrón enom v břuchu šplúchá
Už palázňá kokrhýl, bude oštera

Gdysik gdosik
karé žvíchál,
do papule
gdeco nadžgál (hej!)