design & system © 2007 F-E
změna obrázku
změna pozadí


tři tuny     


     intelektuálův smutek


1) o kapele


2) novinky


3) k poslechu


4) obrázky


5) oživlé obrázky


6) koncerty


7) texty


8) spřízněnci


9) návštěvní kniha
...a zlatý
Bílý písek
Co se stalo s Ivanem Vaňousem? (aneb Smutný konec Zuzany Trymlové)
Hostinec U Žáků
Imunní
Intelektuálův smutek
Kámen
Kojot
Konec strašidelníkův
Krteček
Nádech
Nadměrný náklad
Noční soutěž v pojídání švestkových knedlíků
O Honzovi
O Kázetovi
O ní
Oslava kulatých narozenin
Osobní kry/ise
Topýr
Válcovaná poetika
Vzlet
Zšeřelý supermarket
...A ZLATý
(autor textu: Dza Krčma)

Obrysy bloudí, hroutí se světlo
rány už nikdo nezcelí
Záchvěvy mrznoucí, odťatá slova
Zlomené stéblo bláto zahalí

Železa jazyk – někdejší hrůzy
Kohosi tělo čpí teď rzí
Lámání kostí, říhání žroutů
hasnoucí steny odplaví

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?!
Oběma v pěstích poháry puknou
Nespočet modliteb, pár staveb chrámů,
co kdyby přece jen On trochu váhal?

Až ráno trhá mračna závěs
přilbice zlatí slunce svit
Na jeho slávu srotí se mouchy
Prach co se v prach zas obrátil