design & system © 2007 F-E
změna obrázku
změna pozadí


tři tuny     


     intelektuálův smutek


1) o kapele


2) novinky


3) k poslechu


4) obrázky


5) oživlé obrázky


6) koncerty


7) texty


8) spřízněnci


9) návštěvní kniha
...a zlatý
Bílý písek
Co se stalo s Ivanem Vaňousem? (aneb Smutný konec Zuzany Trymlové)
Hostinec U Žáků
Imunní
Intelektuálův smutek
Kámen
Kojot
Konec strašidelníkův
Krteček
Nádech
Nadměrný náklad
Noční soutěž v pojídání švestkových knedlíků
O Honzovi
O Kázetovi
O ní
Oslava kulatých narozenin
Osobní kry/ise
Topýr
Válcovaná poetika
Vzlet
Zšeřelý supermarket
NADMěRNý NáKLAD
(autor textu: Dza Krčma)

Jsa řidičem nadměrného nákladu,
řítím se po dálnici bez dokladů!

Jsa řidičem nadměrného nákladu,
řítím se po dálnici bez dokladů!

Zebe nebe, zebe nebe, zebe nebe, zebe nebe, zebe nebe, zebe nebe, zebe nebe, zebe nebe!

Jsa řidičem... nadměrného nákladu...
řítím se... po dálnici...

Jsa řidičem... nadměrného nákladu...
řítím se... po dálnici... bez dokladů!

Jogurtů třas! Už je to tu zas!
Minule... tam u té cedule!

Ne-za-dý-chám se. Ne! Ne-za-dý-chám se. Ne!
Ne-za-dý-chám, ne-za-dý-chám, ne-za-dý-chám se!
Dámy a pánové!
Hohó!

Holário, holárió!
Holário, holárió!
Tam bude pláč a skřípění zubů!
Holário, holárió!

Ne-za-dý-chám se. Ne! Ne-za-dý-chám se. Ne!
Ne-za-dý-chám, ne-za-dý-chám, ne-za-dý-chám, ne-za-dý-chám, ne-za-dý-chááááááááám!

Blll-llll-llll- llll-la!
Blll-llll-llll- llll-la!
Blll-llll-llll- llll-la!
Bll-lll-la!!!