design & system © 2007 F-E
změna obrázku
změna pozadí


tři tuny     


     intelektuálův smutek


1) o kapele


2) novinky


3) k poslechu


4) obrázky


5) oživlé obrázky


6) koncerty


7) texty


8) spřízněnci


9) návštěvní kniha
...a zlatý
Bílý písek
Co se stalo s Ivanem Vaňousem? (aneb Smutný konec Zuzany Trymlové)
Hostinec U Žáků
Imunní
Intelektuálův smutek
Kámen
Kojot
Konec strašidelníkův
Krteček
Nádech
Nadměrný náklad
Noční soutěž v pojídání švestkových knedlíků
O Honzovi
O Kázetovi
O ní
Oslava kulatých narozenin
Osobní kry/ise
Topýr
Válcovaná poetika
Vzlet
Zšeřelý supermarket
KONEC STRAšIDELNíKůV
(autor textu: Dza Krčma)

Do rozbřesku se nevracej,
zaúpěl tklivý hlas
Jsem velmi špatný hostitel,
mlýn není toužená má vlast

Ve mně lidé budí fobie,
půlnoc nic neřeší
Tížného strachu pomyje
jsou hustější a hustější

Kdysi říkali: Strašiďas
jen pomyslí a zkameníš
K příchozím stále stín a mráz
druhdy má sláva hnala blíž

Za úpatím věku onoho
invence zatloukla okna
Napíšu do textu \\\"johoho\\\"
průkazně ubohý příklad